บรรนานุกรม

1. http://www.thai-tour.com/thai-tour/central/prachuab/data/place/huahin.htm

2. http://www.hua-hin.org/history/

3. http://go-huahin.blogspot.com/2011/09/blog-post_3955.html

4. http://www.visithuahin.com/th/th_history.php

5. http://www.siamstuff.com/wp/tag/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99/

6. http://polnutaramboy.blogspot.com/2011/08/blog-post_29.html

7.http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%

B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99

8.http://www.seedza.com/

9. http://www.thai-tour.com/thai-tour/central/prachuab/data/place/huahin/

10. http://www.hua-hin.org/attractions/

 

หน้าแรก ประวัติ

แหล่งท่องเที่ยว